Teruyuki Kagawa

Hanzawa Naoki 2013
8.1

Hanzawa Naoki 2013

Jul. 07, 2013

Hanzawa Naoki 2013

Hanzawa Naoki works as a loan manager at the Osaka Nishi branch of Tokyo Central Bank. One day, Hanzawa makes a loan contract for 500 million yen ...